Portada > Mobilitat internacional > Mobilitat internacional

Mobilitat internacional

Servei de Mobilitat Internacional


El Servei de Mobilitat Internacional té per objectiu donar informació actualitzada sobre l’accés, l’organització i el funcionament del programa Erasmus Plus d'educació, formació, joventut i esport que té la finalitat de millorar les qualificacions i l'ocupabilitat i modernitzar l'educació, la formació i el treball juvenil a Europa.

També s'informa sobre altres possibilitats com poden ser la convivència en famílies, les ofertes laborals i les feines estacionals a l'estranger, els voluntariats en organitzacions no governamentals i els viatges alternatius, entre d’altres. Finalment, es donen recomanacions pràctiques i informació sobre el dret a la seguretat social i a les prestacions dels que viuen temporalment o permanentment a l’estranger.Mobilitat internacional


Erasmus +

El nou programa Erasmus+ s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes. Erasmus + integrarà els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent (PAP) i també els programes d'educació superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més del Programa Joventut en Acció.

Aquest nou programa es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professorat i treballadors.


  • El Programa d'aprenentatge permanent (PAP) és el principal mecanisme de finançament europeu en el camp de l'educació i la formació. Per primera vegada un únic programa s'ocupa de l'aprenentatge des de la infància fins a l'edat madura.
  • Altres programes, iniciatives i projectes: Erasmus Mundus, Tempus Europass, Programa Pestalozzi del Consell d'Europa, Segell Europeu de les Llengües, Portfolio Europeu de les Llengües, Projecte de Llengües del Centre (PLC), Experts Bolonya (BET) i European Shared Treasure (EST).

 

On trobar la informació?