Garantia Juvenil a la Conca

El tècnic impulsor de Garantia Juvenil acompanya als joves de La Conca menors de 30 anys en la inscripció en  aquest programa.

 

 

Un cop inscrits a Garantia Juvenil, els joves són derivats a un dels tres  itineraris que ofereix el programa:

 

1.       Orientació laboral: Acompanyament en la recerca de feina per mitjà de sessions inidividuals (definició de l’objectiu laboral, actualització del currículum, canals de recerca de feina...), sessions grupals (taller d’alfabetització digital, taller de video currículum, taller de currículum web...).

 

2.       Formació o inserció laboral: Derivació a alguns dels programes del SOC (Joves per l’Ocupació, Singulars, Integrals, Noves Oportunitats...), per adquirir formació professionalitzadora i incorporar-se al mercat laboral.

 

3.       Emprenedoria: Derivació al servei d’emprenedoria de Concactiva, què ofereix ajuda per elaborar  un pla de viabilitat i informa sobre els ajuts per a posar en marxa un negoci.

 

 

Responsable: Tatiana Pons

Tel. 977 861 232

tpons@concadebarbera.cat

treball.concadebarbera@oficinajove.cat