Borsa jove d'habitatge

Condicions per poder accedir als pisos de la Borsa Jove d'Habitatge:


Per optar als pisos disponibles en una Borsa Jove d'Habitatge és necessari:

* Tenir entre 18 i 35 anys.
* Tenir un salari que superi 1'5 vegades l'IPREM (Indicador públic de renda d'efectes múltiples). En cas de més d'un/a llogater/a, l'haurà de tenir almenys una de les persones sol·licitants. Des de l'1 de gener de 2007, l'IPREM és 499,20 euros/mes (Disposició Addicional 31 - Llei 42/2006, de 28 de desembre).
* En cas que sigui un/a estudiant sense ingressos o que siguin inferiors a 1,5 vegades l'IPREM, es pot optar a la Borsa si es disposa d'una fiança solidària (un aval per cada sol·licitant que no reuneixi les condicions salarials).
* El 30% de la suma dels ingressos determina el preu màxim de lloguer al qual es pot accedir.

* Si alguna de les condicions exigides no la compleixes però hi estàs realment interessat/ada, vine igualment a la Borsa Jove d'Habitatge. T'oferim orientació.


Avantatges

Avantatges per a la gent jove:

*No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena
*Tindreu una assegurança multirisc gratuïta
*Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els objectius i les seves pautes.
*La vostra petició -tipus, preu, metres quadrats, zona, nombre d'habitacions, etc.- es creuarà amb l'oferta disponible a la borsa i us ensenyarem diversos habitatges. Si no us convencen, refarem conjuntament la vostra demanda i reorientarem la recerca


Avantatges per a les persones propietàries:

*No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena.
*Durant el primer any de lloguer tindreu una assegurança multirisc gratuïta.
*Durant el primer any de lloguer tindreu una assegurança gratuïta de caució (que cobreix el supòsit d'impagament de lloguer).
*Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els seus objectius i les seves pautes.


Concerta cita prèvia al tel. 977860334 enviant un correu electrònic a info@concactiva.cat o adreçant-se directament al Centre d'Iniciatives Empresarials, Concactiva, C. Daroca, 1 de Montblanc.


Troba aquí el pis que busques!